Accesul la datele personale

În afară excepțiilor expuse mai sus, societatea nu va dezvălui informații personale despre utilizatorii săi către terțe părți, fără a avea în prealabil acordul scris al acestora. Societatea poate dezvălui informații identificabile personal atunci când legea prevede în mod expres acest lucru sau atunci când serviciul sau informația respectivă este necesară pentru a proteja drepturile și interesele companiei.