Limitare de răspundere

În cazul defectelor de material, furnizorul despăgubește clientul cu valoarea materialului în sine, nu și cu valoarea altor daune/prejudicii cauzate sau cheltuieli efectuate de client.

Societatea nu are niciun fel de răspundere în legătură cu modul în care clientul utilizează produsul achiziționat. Clientul are obligăția de a utiliza produsul, de a îl utiliza/depozita/manipula cu respectarea întocmai a fișei tehnice (disponibilă pe site sau de la departamentul comercial al companiei), a recomandărilor producătorului produsului și/sau ale companiei, după caz, a specificațiilor tehnice și în limitele legii.

Răspunderea societății în legătură cu produsele sale vizează exclusiv prejudiciul direct și efectiv cauzat, prejudiciu limitat la zece la sută din valoarea respectivului produs, dacă nu este prevăzut altfel în contractele încheiate cu clienții. Toate riscurile în legătură cu produsele livrate (inclusiv la riscul de transport) se transferă la client din momentul expedierii către acesta a respectivelor produse.